• Home
 • Mobbing w szkole. Czym jest, jak sobie z nim poradzić oraz jak mu zapobiegać

Mobbing w szkole. Czym jest, jak sobie z nim poradzić oraz jak mu zapobiegać

Chciałbym Państwu przedstawić 2 szkolenia i 2 prelekcje, dla 3 różnych grup odbiorców:

 1. “Mobbing w szkole. Czym jest i jak sobie z nim poradzić” – szkolenie dla nauczycieli
  Na szkoleniu tym omówię dokładnie
  – czym jest mobbing w szkole,
  – jakie powstały mity i stereotypy na jego temat
  – jakie są jego konsekwencje
  – jak rozpoznać ofiarę mobbingu
  – przedstawię charakterystykę dziecka szykanowanego oraz szykanującego
  – przedstawię środki zaradcze (na poziomie szkoły oraz na poziomie klasy)
  – opiszę sposoby właściwego podejście do dzieci szykanowanych i szykanujących (m.in jak zachęcić dziecko nieśmiałe, wycofane do zabawy z resztą dzieci, właściwe karanie dzieci za złe zachowanie i inne).
 2. “Mobbing w szkole. Czym jest i jak sobie z nim poradzić” – szkolenie dla rodziców
  – omówię czym jest mobbing
  – omówię także jego konsekwencje
  – przedstawię mity i stereotypy na jego temat
  – opiszę jak rozpoznać ofiarę mobbingu (z perspektywy rodzica),
  – omówię jaka powinna by rola rodzica w zapobieganiu mobbingu
  – przedstawię środki zaradcze dla rodziców: co mogą zrobić rodzice ucznia nękanego oraz nękającego
  – opiszę jak ustrzec dzieci przed mobbingiem
  – opiszę co zrobić gdy do niego dojdzie
  – przedstawię czynniki rodzące agresję u dzieci
 3. “Jak czuć się dobrze w szkole?” – prelekcja dla dzieci i młodzieży
  – przedstawię dzieciom/młodzieży zalety chodzenia do szkoły
  – opiszę jak radzić sobie z mobbingiem (w tym jak pomagać innym)
  – opiszę czym jest wrażliwość i jak mogą ją wykorzystać na swoją korzyść
  – omówię także temat nieśmiałości (czym jest i jak sobie z nią radzić)_
  – przedstawię temat talentu (czym jest i jak dzieci oraz młodzież mogą go wykorzystać dla swojego rozwoju)
  – opiszę jaka jest rola wybaczania
  – omówię dlaczego warto być uprzejmym oraz życzliwym
  – opiszę jak radzić sobie z problemami, które spotykają dzieci i młodzież na co dzień w szkole (stres, bycie w centrum uwagi, odrzucenie i inne).
 4. Czym jest wiara w siebie i jak ją rozwijać? – prelekcja dla dzieci i młodzieży
  – czym jest wiara w siebie (omówimy takie zagadnienia jak np. odwaga i motywacja do działania, kochanie siebie, pokonywanie życiowych przeszkód, realizowanie marzeń i inne)
  – wiara w siebie w szkole i w życiu (poruszymy takie zagadnienia jak np. ograniczający stres, komunikatywność, realizowanie ambitnych celów i inne)
  – konsekwencje braku wiary w siebie (omówimy takie zagadnienia jak np. ograniczony potencjał, trudności w życiu w społecznym, depresję, bierność i pesymizm oraz inne)
  – jak rozwijać wiarę w siebie (wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, wybaczanie, podejmowanie wyzwań i inne)
  – inspirujące i motywujące historie ludzi sukcesu (m.in Michael Jordan, Walt Disney i Eleanore Roosevelt)

  Prelekcje mogą być połączone z dyskusją, pogadanką z udziałem nauczycieli i rodziców.

Cele szkoleń i prelekcji:

 • zwiększenie stanu wiedzy o problemie mobbingu i swiadomości, obalenie mitów i stereotypów
 • zwiększenie zaangażowania nauczycieli i rodziców
 • stworzenie jasnych reguł zwalczania mobbingu
 • zapewnienie uczniom szykanowanym przez kolegów efektywnej ochrony i wsparcia
 • zmniejszenie chuligaństwa, kradzieży, wandalizmu i wagarów
 • poprawa klimatu panującego w szkole, porządku i dyscypliny, lepszy stosunek uczniów do kolegów i szkoły
 • zmniejszenie skali problemu mobbingu oraz zastosowanie prewencyjne
 • poprawa samopoczucia uczniów w szkole
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie dzieci/młodzieży
 • uczynienie dzieci/młodzieży bardziej odpowiedzialnymi za swoje życia
 • zmiana postrzegania szkoły przez dzieci/młodzież jako “zła koniecznego”

Cele dodatkowe:

 • polepszenie relacji koleżeńskich
 • poprawa atmosfery w szkole i poza nią
  Dla uczniów szykanowanych:
 • większe poczucie bezpieczeństwa w szkole
 • większą wiarę w siebie
 • poczucie, że są lubiani i akceptowani
  Dla uczniów szykanujących:
 • eliminacja agresywnych zachowań
 • nauka funkcjonowania w bardziej akceptowalnych formach

W celu zapisu proszę o >kontakt<.