• Home
 • Mobbing w szkole. Czym jest, jak sobie z nim poradzić oraz jak mu zapobiegać

Mobbing w szkole. Czym jest, jak sobie z nim poradzić oraz jak mu zapobiegać

Chciałbym Państwu przedstawić 2 szkolenia i prelekcję, dla 3 różnych grup odbiorców:

 1. Nauczyciele – “Mobbing w szkole. Czym jest i jak sobie z nim poradzić” – szkolenie dla nauczycieli
  Na szkoleniu tym omówię dokładnie czym jest mobbing w szkole, jakie powstały mity i stereotypy na jego temat, jakie są jego konsekwencje, jak rozpoznać ofiarę mobbingu, przedstawię charakterystykę dziecka szykanowanego oraz szykanującego, środki zaradcze (na poziomie szkoły oraz na poziomie klasy), właściwe podejście do dzieci szykanowanych i szykanujących (m.in jak zachęcić dziecko nieśmiałe, wycofane do zabawy z resztą dzieci).
 2. Rodzice – “Mobbing w szkole. Czym jest i jak sobie z nim poradzić” – szkolenie dla rodziców
  Podobnie jak i na szkoleniu dla nauczycieli omówię czym jest mobbing oraz jego konsekwencje, mity i stereotypy na jego temat, poza tym opiszę jak rozpoznać ofiarę mobbingu (z perspektywy rodzica), omówię jaka powinna by rola rodzica w zapobieganiu mobbingu, przedstawię środki zaradcze dla rodziców, co mogą zrobić rodzice ucznia nękanego oraz nękającego, jak ustrzec dzieci przed mobbingiem, co zrobić gdy do niego dojdzie oraz co rodzi agresję u dzieci
 3. Dzieci – “Jak czuć się dobrze w szkole?” – prelekcja dla dzieci
  Na prelekcji przedstawię dzieciom zalety chodzenia do szkoły, jak radzić sobie z mobbingiem (w tym jak pomagać innym), czym jest wrażliwość i jak mogą ją wykorzystać na swoją korzyść, omówię także temat nieśmiałości (czym jest i jak sobie z nią radzić), czym jest talent, jaka jest rola wybaczania, dlaczego warto być uprzejmym oraz życzliwym, oraz jak radzić sobie z problemami, które spotykają dzieci na co dzień w szkole (stres, bycie w centrum uwagi, odrzucenie i inne). Prelekcja połączona z dyskusją, pogadanką z udziałem nauczycieli i rodziców .

Cele szkoleń i prelekcji:

 • zwiększenie stanu wiedzy o problemie mobbingu i swiadomości, obalenie mitów i stereotypów
 • zwiększenie zaangażowania nauczycieli i rodziców
 • stworzenie jasnych reguł zwalczania mobbingu
 • zapewnienie uczniom szykanowanym przez kolegów efektywnej ochrony i wsparcia
 • zmniejszenie chuligaństwa, kradzieży, wandalizmu i wagarów
 • poprawa klimatu panującego w szkole, porządku i dyscypliny, lepszy stosunek uczniów do kolegów i szkoły
 • zmniejszenie skali problemu mobbingu oraz zastosowanie prewencyjne
 • poprawa samopoczucia uczniów w szkole

Cele dodatkowe:

 • polepszenie relacji koleżeńskich
 • poprawa atmosfery w szkole i poza nią
  Dla uczniów szykanowanych:
 • większe poczucie bezpieczeństwa w szkole
 • większą wiarę w siebie
 • poczucie, że są lubiani i akceptowani
  Dla uczniów szykanujących:
 • eliminacja agresywnych zachowań
 • nauka funkcjonowania w bardziej akceptowalnych formach

W celu zapisu proszę o >kontakt<.