Konsulting

Prowadzę indywidualne doradztwo z zakresu:

 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • realizacja celów i marzeń
 • polepszanie samopoczucia psychicznego
 • zwiększanie wiary w siebie
 • radzenie sobie z chorobą psychiczną
 • radzenie sobie z fobią społeczną i nieśmiałością
 • poznawanie osób przeciwnej płci (inicjowanie i utrzymywanie znajomości)
 • odkrywanie indywidualnego potencjału
 • znajdowanie i rozwijanie pasji
 • stawanie na nogi po traumie, kryzysie psychicznym
 • rozwijanie rezyliencji (tzw. sprężystości psychicznej)
 • znajdowanie pracy po długiej nieaktywności zawodowej
 • większa efektywność osobista
 • radzenie sobie z depresją
 • wybaczanie
 • radzenie sobie z negatywnymi, toksycznymi osobami
 • osiąganie sukcesu zawodowego i osobistego
 • rozwijanie pewności siebie

Cena konsultacji: 150zł/godzina

W razie zainteresowania proszę o >kontakt<.