• Home
  • Stres w pracy i w życiu. Czym jest i jak sobie z nim radzić?

Stres w pracy i w życiu. Czym jest i jak sobie z nim radzić?

“Sam tylko umysł samą swoją siłą. Może uczynić niebo z Piekła i piekło z Nieba." – John Milton

W życiu nie da się uniknąć stresu, ale można uczynić go swoim sprzymierzencem. Podczas prelekcji omówię jak to robić, opiszę czym dokładnie jest oraz jak się objawia. Konstruktywne podejscie do stresu przekłada się na znacznie większą produktywnosć i efektywnosć w pracy i w życiu.

Program prelekcji:

1. O stresie
a) czym jest stres?
b) jak się objawia?
c) charakterystyka stresu
d) rodzaje stresu
2. Negatywne skutki stresu w pracy i życiu
a) w pracy
Omówię m.in takie tematy jak:
– zwiększony krytycyzm
– niskie poczucie własnej wartosci
– konflikty z przełożonymi i innymi pracownikami
I inne, równie istotne
b) w życiu
3. Przyczyny stresu w pracy i w życiu
a) w pracy
Omówię m.in takie tematy jak:
– obciążenie się zbyt dużą ilością obowiązków
– problematyczni klienci
– wpływ problemów z innych dziedzin życia
I inne, równie istotne
b) w życiu
4. Jak sobie radzić ze stresem
a) w pracy
b) w życiu