• Home
  • Odpornosć psychiczna i rezyliencja. Jak radzić sobie z wyzwaniami i przeciwnosciami w pracy i w życiu?

Odpornosć psychiczna i rezyliencja. Jak radzić sobie z wyzwaniami i przeciwnosciami w pracy i w życiu?

“Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy" – Konfucjusz

Prelekcja ta przekazuje bardzo potrzebną i przydatną wiedzę na temat odpornosci i sprężystosci psychicznej – rezyliencji. Uczestnicy dowiedzą się jak w najbardziej konstruktywny sposób radzić sobie z różnymi przeciwnosciami, które zsyła nam życie. Staną się bardziej odpowiedzialni i silniejsi psychicznie – w pracy i w życiu.

 

Program prelekcji:

1. O przeciwnosciach i wyzwaniach
– Jakie przeciwnosci i wyzwania mogą nas spotkać?
– Jak zwykle na nie reagujemy?
2. Czym jest odporność psychiczna?
a)definicja
b) filary odpornosci psychicznej – model 4C
c) cechy odpornosci psychicznej w pracy
d) cechy odpornosci psychicznej w życiu
3. Jak wzmocnić odpornosć psychiczną?
Omówię m.in takie tematy jak:
– rozwijanie umiejętnosci społecznych, komunikatywnosci
– optymizm
– empatia
– nastawienie na sukces
I inne, równie istotne
4. O rezyliencji
a) co charakteryzuje rezyliencję?
b) jak stać się rezylientnym?