Single Blog

  • Home
  • NLP – kreatywne metody rozwiązywania problemów

NLP – kreatywne metody rozwiązywania problemów

januszkoch 6 października 2019 0 Comments

W programowaniu neurolingwistycznym znajdziemy wiele praktycznych, pożytecznych i skutecznych metod, narzędzi i umiejętności radzenia sobie z problemami. O ile samo NLP często opiera się na wykorzystywaniu schematów, które niekiedy rządzą naszym ludzkim zachowaniem, to metody te można wykorzystywać w przeróżnych, całkowicie nieprzewidywalnych życiowych sytuacjach.

O NLP

NLP służy do uzyskiwania rezultatów. Jego metody, umiejętności i techniki mają za zadanie ułatwić nam myślenie i działanie. NLP promuje praktyczne podejście – traktuje o tym co jest pożyteczne i skuteczne.
W niniejszym artykule opiszę trzy narzędzia do rozwiązywania problemów zaczerpnięte z NLP – zręczność językową (sleight of mouth), kroki oraz odwrócenie.

Zręczność językowa (sleight of mouth),

Nazwa Sleight of Mouth pochodzi od angielskiego Sleight of Hand, czyli sztuczek iluzjonisty, który za pomocą określonych ruchów dłoni zwodzi widzów (np. chowa kartę czy monetę tak jakby ta zniknęła). Za pomocą starannie ukrytych wzorców lingwistycznych, ustalamy wcześniej zamierzony cel, lub rozbijamy przekonanie albo argumenty. Narzędzie to bardzo się przydaje, gdy chcemy zmienić czyjeś zgubne, ograniczające przekonania – sprawić aby zaczął bardziej konstruktywnie postrzegać swój problem. Można też z niego skorzystać podczas dyskusji z klientem, którego chcemy przekonać do zakupu jakiegoś produktu lub usługi.
W skład tego narzędzia wchodzi 14 technik.
Przykład którym się posłużymy to „trudno jest podejść do kobiety”:

1. Intencja
Zmiana intencji, stojąca za argumentem lub przekonaniem na pozytywną:
Jest to szansa byś zmienił swoje życie na lepsze i poznał wyjątkową kobietę.

2. Konsekwencja
Podanie takiej konsekwencji, która podważy przekonanie:
Być może będzie ciężko, ale jeśli się przełamiesz, to już zawsze będziesz miał łatwiej i możliwe, że poznasz kogoś wyjątkowego.

3. Kontrprzykład
Znalezienie przykładu, które podważy przekonanie:
Pamiętasz jak rozmawiało Ci się dobrze, z tamtą nieznajomą? Masz szansę to powtórzyć i rozwinąć.

4. Odniesienie do siebie
Odnieś przekonanie do siebie, i w pewien sposób obwiń rozmówcę:
Naprawdę nie wiem jak możesz bać się podejścia, przecież Cię nie zje… Ja bez problemu to robiłem wiele razy.

5. Strategie rzeczywistości
Uświadom swojego rozmówcę, że przekonanie może oznaczać różne rzeczy w zależności od punktu widzenia:
Co oznacza dla Ciebie „trudno”?

6. Model świata
Spójrz na przekonanie z innej perspektywy:
Mówisz tak, ponieważ nie chcesz podjąć żadnego wyzwania.

7. Meta rama
Stwórz przekonanie do przekonania:
Może po prostu do końca życia powinieneś zostać sam.

8. Zmiana ramy
Przedstaw przekonanie w innym kontekście:
Gdyby faktycznie to było takie trudne, to ludzie by dawno wyginęli.

9. Hierarchia wartości
Połączenie przekonania z jakąś wyższą wartością:
Takie podejście nie tylko da Ci wiele doświadczenia, ale również pewności siebie, która przyda Ci się bardzo w życiu.

10. Chuck down
Poziom bardziej szczegółowy. Znalezienie elementu przekonania, które je podważy:
Co konkretnie sprawia Ci trudność w podejściu?

11. Chuck up
Wejście na poziom bardziej ogólny. Zgeneralizuj przekonanie tak, aby spojrzeć na nie z innej perspektywy:
Poznanie bliskiej osoby, pozwoli Ci na bycie szczęśliwym.

12. Analogia
Używanie analogi, lub metafory do podważenia przekonania:
Mam znajomego, który boi się zagadać do kobiety. Od 5 lat nikogo nie miał, cierpi przez samotność.

13. Inny rezultat
Znalezienie innego rezultatu, który przedstawi przekonanie w złym świetle.:
Kiepsko widzę Twoje życie w przyszłości, kiedy nie będziesz miał z kim porozmawiać i kogo przytulić.

14. Przedefiniowanie
Zmień znaczenie przekonania, korzystając z innych słów, które wywołają inną reakcję:
Podchodzenie do kobiet nie jest trudne, ale musisz na początku wykazać się odwagą.

Kroki

Technika kroków opiera się na zmianie stopnia uszczegółowienia problemu lub przedmiotu. Możemy robić kroki w dół, w górę i w bok. Kroki umożliwiają tworzenie nowych skojarzeń i znajdowanie innych punktów widzenia.
Aby pokazać jak to działa, nawiąże do powyższego przykładu. Problemem jest: „chciałbym poznawać więcej kobiet, ale boję się rozmawiać”.
a) kroki w górę
Przenosimy się na bardziej ogólny poziom i skupiamy się na poznawaniu ludzi, nawiązywaniu z nimi pierwszego kontaktu, zwykłych, prozaicznych rozmowach. Odpowiedź mogłaby brzmieć: „Czy sprawiają Ci problem także codzienne rozmowy z ludźmi?” lub/i „Co czujesz podczas rozmów?”
b) kroki w dół
Koncentrujemy się na coraz bardziej szczegółowych aspektach problemu, przechodzimy od kobiet do wyłącznie blondynek bądź wyłącznie atrakcyjnych. Odpowiedź mogłaby brzmieć „Jak często rozmawiasz z kobietami?” lub/i „Czy ich wygląd ma dla Ciebie znaczenie?”
c) kroki w bok
Możemy skoncentrować się na rozmowach z drugą płcią: mężczyznami. Odpowiedź mogłaby brzmieć „Czy znasz kogoś, kto dobrze sobie z tym radzi”? lub/i „Czy obawiasz się także rozmów z mężczyznami?”
Skojarzenia mają charakter subiektywny i mogą zawieść każdego z nas  w zupełnie innym kierunku, nawiązują bardziej do instynktu niż logiki, We wszystkich krokach chodzi o wyjście z impasu. Odpowiedzi mogą przybierać formę stwierdzeń lub pytań, lecz nigdy uwag krytycznych lub gotowych rozwiązań.
Idąc dalej możemy uczynić następujący krok w dół „Czego obawiasz się w kontaktcie z płcią przeciwną?”. Odpowiedź mogłaby brzmieć „Nie wiem od czego zacząć rozmowę”, następne pytanie (krok w dół) mogłaby wyglądać tak „Czy gdybyś wiedział od czego zacząć, Twój strach by zmalał?”
W ten sposób znaleźliśmy rozwiązanie problemu – przygotowywanie się do rozmów.

Odwrócenie

Podana metoda odwraca problem o 180 stopni. Polega ona na sformułowaniu stwierdzenia przeciwnego i przyjęciu założenia, iż odpowiada ono rzeczywistości, a następnie zbadaniu wskazanych przez nie nowych możliwości lub dróg wyjścia.
Użyjmy stwierdzenia „potrafię rozmawiać z kobietami”. Odwrócenie wygląda tak: „nie potrafię rozmawiać z kobietami”. Jakie implikacje niesie to stwierdzenie? Rozwiązaniem może być: „muszę częściej z nimi rozmawiać”.
Obszar zastosowań odwrócenia obejmuje nie tylko rozwiązywanie problemów, ale również poszukiwanie nowych  możliwości. Odwrócenie nie podaje rozwiązań, umożliwia jedynie wielostronne  przemyślenie  określonego zagadnienia, w wyniku którego kreatywny umysł zwraca się ku innym kwestiom i drogom wyjścia.

W książce „Umiejętność realizacji marzeń” Harry Adler podaje następujący przykład zastosowania odwrócenia:

Przytoczmy jeszcze jeden przykład, dotyczący tanich, jednorazowych długopisów marki „Biro”. Stwierdzenie „Wytwarzamy długopisy” mogłoby zostać odwrócone w zdanie: „Nie wytwarzamy długopisów”, podnoszące kwestię „Co w takim razie wytwarzamy?” Odpowiedz „Małe przedmioty z plastyku, tak tanie, ze bez żalu wyrzuca się je do śmieci”, która definiując produkt pod nowym kątem, może zasugerować rozszerzenie asortymentu na wiele innych plastykowych wyrobów jednorazowego użytku i przynieść krociowe zyski.

Słowo na koniec

Codziennie spotykamy się z jakimiś problemami. Korzystając z kreatywnych metod na pozbycie się ich, otwieramy się na nowe możliwości i rozwiązania, zamiast pozostawać biernymi i pozwalać aby problemy nasze rosły. Brian Tracy w „Psychologii osiągnięć” napisał:

Najlepszym momentem do podjęcia działania jest dzisiaj. teraz. Jeśli odkładamy na później małe sprawy – urastają one do rangi ogromnych. Jeśli zwlekamy z ogromnymi – stają się niemożliwe…

Brian Tracy

Bibliografia
1. Harry Adler -“Umiejętność realizacji marzeń”.
2. Eioba.pl – Sleight of mouth – http://www.eioba.pl/a/3zay/sleight-of-mouth
3. Sleight of mouth, czyli zręczność językowa – Michał Pasterski – https://michalpasterski.pl/2009/09/sleight-of-mouth-czyli-zrecznosc-jezykowa/