Single Blog

  • Home
  • Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych

Pan Janusz Koch prowadził w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych cykl prelekcji dotyczących m.in. poczucia własnej wartości, polepszania jakości kontaktów z innymi ludźmi, stereotypów.
Zajęcia były zaplanowane i zorganizowane w przemyślany sposób, dostosowany do możliwości uczestników spotkań. Przedstawiane treści przedstawiały dużą wartość merytoryczną.
Pan Janusz w czasie zajęć wykazywał się dużą cierpliwością, empatią i zrozumieniem w stosunku do uczestników. W naturalny i spontaniczny sposób nawiązywał z nimi przyjazny kontakt, co pozwalało na stworzenie bezpiecznej i sprzyjającej przyswajaniu wiedzy atmosfery.
Zespół wspierająco-aktywizujący Ośrodka z przyjemnością rekomenduje nawiązywanie współpracy z Panem Januszem Kochem.