Single Blog

  • Home
  • Bożena Hunsdorff

Z przyjemnością uczestniczyłam w wykładach Pana Janusza Kocha, który wyróżniał się starannością, rzetelnością i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Tematy jego spotkań zawsze wzmacniały uczestników oraz wspierały w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne doświadczenia i wnioski. Pan Janusz Koch nie boi się nowych wyzwań i jest osobą ambitną podnoszącą swoje umiejętności i wiedzę.