januszkoch 1 stycznia 2018 0 Comments

Dlaczego niektórzy przyciśnięci do ziemi przez życiowe problemy, nieszczęścia i traumy wolą zakończyć swój żywot lub „żyć” w wydającej się nie mieć końca depresji, żalu, smutku i samotności, a inni po podobnych przeżyciach wstają silniejsi niż byli

januszkoch 25 grudnia 2017 0 Comments

Why some of us, overwhelmed by the life problems, unhappiness and trauma, prefer to end their lives or "live" in never ending depression, grief and sorrow when others, after similar difficulties in life, stands up, and become