• Home
  • 4. Pewnosć siebie i odwaga.

4. Pewnosć siebie i odwaga.

“A co byś zrobił, gdybyś się nie bał?" – Spencer Johnson

Uczestnicy prelekcji zdobędą unikalną wiedzę na temat pewnosci siebie i odwagi. Przedstawię praktyczne porady na temat zdobywania, utrzymywania i rozwijania tych cech w sobie oraz opiszę czym dokładnie są i jak bardzo mogą przydać się w życiu.


Program prelekcji:


1. O pewnosci siebie
a) czym jest pewnosc siebie?
b) jak się objawia?
Omówię m.in takie tematy jak:
– Otwartość na nowe doświadczenia i wyzwania
– Brak potrzeby zewnętrznej aprobaty i uznania
– Większa odporność na hejt i krytykę
I inne, równie istotne
2. O odwadze
a) czym jest odwaga?
b) jak się objawia?
Omówię m.in takie tematy jak:
– umysł vs. serce
– oryginalnosć
– priorytety
I inne, równie istotne
3. Jak rozwinąć pewnosć siebie?
4. Jak rozwinąć odwagę?